Tôi không có thẻ ngân hàng, không đăng ký internet banking … làm sao tôi thanh toán được đơn hàng cho Aliday?

Tháng Ba 21, 2017 1:44

Tôi không có thẻ ngân hàng, không đăng ký internet banking … làm sao tôi thanh toán được đơn hàng cho Aliday?

Trả lời: Bạn có thể thanh toán đơn hàng cho Aliday dễ dàng bằng cách ghé ngân hàng gần nhất, viết phiếu nộp tiền mặt vào một trong số những tài khoản của Aliday dưới đây:
Nội dung chuyển tiền xin ghi rõ “Thanh toán hoá đơn Aliday số <ma hoa don>”. (Ví dụ: Thanh toán hóa đơn Aliday số 12345)

&nbsp;