Tôi có thể sửa hoặc hủy bỏ đơn hàng của mình trên Aliday được không?

Tháng Ba 21, 2017 2:45

Tôi có thể sửa hoặc hủy bỏ đơn hàng của mình trên Aliday được không?

Trả lời: Điều này tùy thuộc vào tình trạng xử lý đơn hàng.

Đơn hàng chưa thanh toán: Bạn hoàn toàn có thể thay đổi thông tin đặt hàng, thay đổi (thêm, bớt) sản phẩm đã đặt mua vv… hoặc hủy bỏ đơn hàng.

Đơn hàng đã thanh toán, nhưng chưa được nhà cung cấp xác nhận: Có thể hủy đơn hàng và nhận hoàn tiền 80% tổng giá trị đơn hàng.

Đơn hàng đã thanh toán và đã được nhà cung cấp xác nhận: Có thể hủy đơn hàng và nhận hoàn tiền 40% tổng giá trị sản phẩm.

Bạn có sự thay đổi về thông tin đơn hàng (Như thông tin số điện thoại, email, địa chỉ nhận hàng vv….) Xin vui lòng liên hệ với Aliday qua Livechat, tổng đài hỗ trợ 024 66 52 5758 (Giờ hành chính) hoặc Email: contact@aliday.vn (Hỗ trợ 24/7)