Laptop quá nóng phải làm sao?

Tháng Ba 20, 2020 3:20

Laptop quá nóng phải làm sao?