Nếu Aliday không mua được sản phẩm tôi yêu cầu thì như thế nào?

Tháng Ba 21, 2017 4:05

Nếu Aliday không mua được sản phẩm tôi yêu cầu thì như thế nào?

Trả lời: Mọi đơn hàng của Aliday sau khi được thanh toán thành công sẽ được chuyển tiếp ngay lập tức sang phía nhà cung cấp tại Mỹ, do vậy khả năng không mua được sản phẩm là rất thấp.

Trong trường hợp nhà cung cấp từ chối đơn hàng, Aliday sẽ hoàn tiền 100% cho quý khách hàng.