Mua hàng trên Aliday có hóa đơn của nhà cung cấp không?

Tháng Ba 21, 2017 4:02

Mua hàng trên Aliday có hóa đơn của nhà cung cấp không?

Trả lời: Có. Luật pháp về thương mại điện tử và thuế tại Mỹ và Việt Nam có nhiều khác biệt. Do vậy phía nhà cung cấp thường sẽ xuất bản invoice (bản mềm) qua email. Vì vậy Aliday sẽ cung cấp hóa đơn của nhà cung cấp qua email đặt hàng của quý khách trên Aliday khi khách hàng yêu cầu.