Bảng tra size giày dép nam

Tháng Ba 22, 2017 9:12

Bảng tra size này chỉ có tính chất tham khảo, có thể có những khác biệt nhất định về cỡ tùy theo từng thương hiệu.

Bảng quy đổi  cỡ giày giữa các nước

Kí hiệu giày theo chiều rộng của chân